biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Informacje podstawowe
Przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie został utworzony w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju. 

Przedmiotem działalności MOSiR w Wolsztynie jest:

 

- zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzenie na tych obiektach działalności sportowo-rekreacyjnej, w tym zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiektów przez społeczność,

- właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym konserwacja obiektów oraz zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających,

- rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej,

- organizowanie różnych form edukacji i wychowania poprzez sport,

- świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynki i rekreacji szerokich warstw społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,

- udostępnienie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji MOSiR dla celów szkolenia sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez organizacje sportowe,

- realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach kultury fizycznej, klubach sportowych oraz w innych jednostkach i organizacjach,

- upowszechnianie uprawiania sportu w formach indywidualnych i zbiorowych,

- organizowanie zajęć, zawodów i szkoleń,

- zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych,

- wprowadzanie i wspieranie nowych dyscyplin sportowych celem poszerzenia oferty sportowo-rekreacyjno dla mieszkańców,

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

pokaż metrykę wpisu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w WolsztynieMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 95105      online: 1