biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Zamówienia publiczne
Przetargi i ich rozstrzygnięcia

MOSiR.241.1.2022

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie

 

- OGŁOSZENIE

- SWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie

 

Siedziba Zamawiającego

ul. Komorowska 2; 64-200 Wolsztyn

https://mosirwolsztyn.bipweb.pl/2022_cms_68_5.html

e-mail: plywalnia@mosir.wolsztyn.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjajcji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn zm.).

 

 

Identyfikator postępowania na platformie miniPortal:    28ef06e3-da72-463a-a94a-07ed52d5dac3

 

Numer ogłoszenia o zamówieniu BZP:    2022/BZP 00505004

 

Numer referencyjny postępowania:        MOSiR.241.1.2022

 

 

Zamawiający informuje, że na stronie postępowania zostały zamieszczone załączniki do SWZ w formie edytowalnej, zapisane w formacie DOC/DOCX.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wiążącą wersją załączników jest wersja plików zapisanych w formacie PDF.

 

 liczba odwiedzin: 28252      online: 1