biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A


Regulacje prawne
- Statut
- Regulaminy
-- Pływalnia Miejska
-- Stadion Miejski + CRS
- Zarządzenia dyrektora
-- 2020
-- 2021
-- 2022
-- 2023
-- 2024
- Cennik


Informacje podstawowe
- Przedmiot działalności
- Struktury organizacyjne
- Obiekty
-- Majątek
- Dostęp do informacji publicznych
- Dostępność
-- Raport o stanie zapewnienia dostępności
-- Dostępność architektoniczna
-- Dostęp alternatywny
-- Wniosek o zapewnienie dostępności
-- Deklaracja dostępności
- Ochrona danych osobowych
- Lobbing
- Kontrole
- Wewnętrzne zgłoszenia sygnalisty
-- Regulamin
-- Zarządzenia
-- Zgłoszenie


Zamówienia publiczne
- Konkursy ofert
- Przetargi i ich rozstrzygnięcia
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
- Zamówienia do 130.000,00 PLN


Gospodarka finansowa
- Sprawozdania finansowe
-- 2021
-- 2022
-- 2023
- Sprawozdania budżetowe
-- 2021
-- 2022
-- 2023
-- 2024
- Sprawozdania Dyrektora z wykonania planu finansowego.
-- 2021
-- 2022
-- 2023
-- 2024


Nabory i konkursy
- Ogłoszenia o naborze
- Informacja o wynikach naboru
- Dokumenty do pobrania


Ogłoszenia i komunikaty


Redakcja


Wyniki badań wody
- 2021
- 2022


 liczba odwiedzin: 87886      online: 1