biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Zgłoszenie

Sygnalisto!

Zanim dokonasz zgłoszenia zapoznaj się z poniższymi informacjami:

a) zgodnie z przepisami status sygnalisty uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów - dyrektywa UE 2019/1937);

b) przepisy zawierają mechanizmy chroniące sygnalistów (a czasem także inne osoby np. pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi;

c) po dokonaniu zgłoszenia (na następnej stronie) otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (w formacie pdf – do pobrania) – nie zapisuj tego pliku na urządzeniu kontrolowanym przez inne osoby lub organizacje;

d) po dokonaniu zgłoszenia i utworzeniu PINu możesz śledzić jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem (sprawdzaj swoje zgłoszenie systematycznie organizacja, która otrzyma zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje) / bezwzględnie zapamiętaj PIN / jeżeli zgubisz PIN wypełnił formularz i powołaj się na poprzednie zgłoszenie;

e) dostęp do treści zgłoszenia będą mieć wyłącznie osoby upoważnione (przez organizację przyjmującą zgłoszenie) do przyjmowania zgłoszeń, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywały do ujawnienia tych informacji właściwym organom;

f) zgłoszenie nie może być anonimowe;

g) nie powinieneś dokonywać zgłoszenia z urządzenia (np. komputera / telefonu) będącego pod kontrolą organizacji, której dotyczy zgłoszenie (np. w ramach monitoringu stacji roboczych).

 

Przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź:

• czy połączenie internetowe jest szyfrowane (sprawdź, czy ikona kłódki znajduje się w pasku przeglądarki);

• czy link, pod którym znajduje się niniejszy formularz zgadza się z linkiem udostępnionym przez organizację, której chcesz zgłosić naruszenie (zamieszczonym na stronie www organizacji lub np. w intranecie);

• czy przesyłane dokumenty (jeżeli takie będziesz chciał załączyć) nie zawierają metadanych.

 

Kolejność działań:

  • wypełnij formularz;
  • zdefiniuj PIN;
  • zapamiętaj PIN;
  • zapisz potwierdzenie zgłoszenia.

 

 

Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:

• administratorem tych danych będzie organizacja przyjmująca zgłoszenia (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie);

• dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń (podstawa z rodo: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi);

• podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem dokonania zgłoszenia (nie przyjmujemy zgłoszeń anonimowych);

• dostęp do danych będą mieć wyłącznie podmioty spełniające kryteria wynikające z przepisów o ochronie sygnalistów (wewnątrz organizacji i poza organizacją);

• przetwarzanie danych jest powierzane dostawcom usług informatycznych - dostawca aplikacji Esignaller - TechInLaw sp. z o.o. (z zachowaniem wymogów co do ochrony poufności sygnalisty);

• jeżeli zgłoszenie nie będzie anonimowe to masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Link do formularza sygnalisty:

https://app.esignaller.pl/breach/report/mosirwolsztyn

 liczba odwiedzin: 95066      online: 1